Медичний факультет №2 ДонМУ ім.М.Горького м. Кропивницький

 

Абітурієнту

 

 

До відома абітурієнтів 2017 року.

 

 

     Ректорат Донецького національного медичного університету ім. М.Горького МОЗ України інформує, що провадження освітньої діяльності у ДонНМУ здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки (серія АЕ №636054) від 09.02.2015 р.

      Навчальні бази ДонНМУ розміщені в містах Краматорську, Маріуполі, Кропивницькому.

     Правила прийому до Донецького національного медичного університету ім. М.Горького у 2017 році (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією Донецького національного медичного університету ім. М.Горького відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року за № 1236.


У 2017 році для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ДонНМУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медичного та фармацевтичного спрямувань, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2017 р. та 2016 р. (результатів вступних екзаменів), а саме:

 

  • спеціальність 222 "Медицина" - українська мова та література (ваговий коефіцієнт 0,20), біологія (профільний предмет, ваговий коефіцієнт 0,45), за вибором абітурієнта хімія або фізика (ваговий коефіцієнт 0,20);

 

  • спеціальність 225 "Медична та психологічна реабілітація" - українська мова та література (ваговий коефіцієнт 0,20), біологія (профільний предмет, ваговий коефіцієнт 0,45), за вибором абітурієнта хімія або фізика (ваговий коефіцієнт 0,20);

 

  • спеціальність 2221 "Стоматологія" - українська мова та література (ваговий коефіцієнт 0,20), біологія (профільний предмет, ваговий коефіцієнт 0,45), за вибором абітурієнта хімія або фізика (ваговий коефіцієнт 0,20);

 

  • спеціальність 226 "Фармація", (денна форма навчання) -  українська мова та література (ваговий коефіцієнт 0,20), біологія (ваговий коефіцієнт 0,20), хімія (профільний предмет, ваговий коефіцієнт 0,45).

     Ваговий коефіцієнт середнього бала атестата 0,10.

 

 

   

     У ДонНМУ не встановлено мінімальну кількість балів сертифікатів ЗНО з конкурсних предметів.

 

     На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медичного та фармацевтичного спрямувань ДонНМУ приймає на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста:

на другий курс на вакантні місця осіб (з нормативним терміном навчання) за спеціальністю «медицина» осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «лікувальна справа» або «сестринська справа»;

на другий курс на вакантні місця осіб (з нормативним терміном навчання) за спеціальністю «стоматологія» осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «стоматологія»;

на перший курс денної та заочної форми навчання на вакантні місця осіб (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «фармація».

   

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводиться за результатами фахових випробувань (письмових тестувань) без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

  Спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів мають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

 

Обсяг прийому до Донецького національного

медичного університету ім. М. Горького МОЗ України

 

Спеціальність

Термін навчання

(років)

Кількість місць

(за ліцензією)

Кількість місць за держзамовленням

(планується)

Медицина

6

1125

461

в т.ч. Медицина (випускники медичних коледжів на 2-й курс)

5

На вакантні місця

На вакантні місця

Медична та психологічна реабілітація

6

50

0

Стоматологія

5

260

4

в т.ч. Стоматологія (випускники медичних коледжів на 2-й курс)

4

На вакантні місця

На вакантні місця

Фармація (денна форма навчання)

5

140

0

в т.ч. Фармація (заочна форма навчання, випускники медичних коледжів на 1-й курс, скорочений термін навчання)

4,5

100

0

 

Вартість навчання у Донецькому національному медичному

університеті ім. М. Горького (орієнтовна)

 

Спеціальність

Вартість навчання за рік (грн.)

Медицина

14000

Медична та психологічна реабілітація

10000

Стоматологія

16000

Фармація (денна форма навчання)

13000

Фармація (заочна форма навчання, скорочений термін навчання)

8500

Стоматологія (для іноземних громадян, англійська мова навчання)

$3500

Стоматологія (для іноземних громадян, українська або російська мова навчання)

$2500

Медицина (для іноземних громадян, англійська мова навчання)

$3500

Медицина (для іноземних громадян, українська або російська мова навчання)

$2500

 

 

Адреса приймальної комісії ДонНМУ м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 39

корп. 2 ДДМА, пр. 2303

Приймальна комісія працює щоденно

від 9-ї до 16-ї години, крім суботи та неділі,

тел. для довідок 099 06 03 665

 

 

Також довідки за адресою:

м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1